Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Mae Covid-19 yn effeithio ar rai gwasanaethau bysiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog unrhyw un sy'n bwriadu teithio gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wirio ymlaen llaw gyda darparwyr rhag ofn bod pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar wasanaethau.

Cynnig pont ffordd Pencoed gwerth £17m ar y gweill

Bwriedir cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yr hydref hwn ar gynigion ar gyfer cynllun gwerth £17m a allai weld croesfan reilffordd Pencoed yn cau am byth a Phont Ffordd Penprysg newydd.

Diweddariad ar bont ffordd a chroesfan reilffordd Pencoed

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael diweddariad yr wythnos nesaf ar waith ymchwil ar y posibilrwydd o gau croesfan reilffordd Pencoed a chael Pont Ffordd Penprysg yn ei lle.

Y cyngor yn ymateb i sylwadau ar uwchgynllun datblygiad

Mae'r ymgynghoriad ar uwchgynllun datblygiad newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi denu amrywiaeth eang o sylwadau gwahanol ar gyfryngau cymdeithasol - ac nid yw pob un ohonynt yn gywir.

Cymeradwyo llwybr teithio llesol parhaol ar hyd Heol y Bontfaen

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer llwybr teithio llesol ar hyd Heol y Bontfaen a fydd yn cyflawni'r cyswllt sylweddol olaf yn rhwydwaith Pencoed i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y