Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ffyrdd a thrafnidiaeth  

Dweud eich dweud ar ddarpariaeth cerdded a beicio

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i lansio ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol drafft, a fydd yn pennu dyfodol llwybrau cerdded a beicio ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhybudd dros ddefnyddio e-sgwteri sy’n eiddo preifat

Mae Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru wedi cyhoeddi rhybudd dros y defnydd o e-sgwteri sy’n eiddo preifat, ac yn atgoffa pobl ei bod hi’n anghyfreithlon eu defnyddio nhw ar ffyrdd cyhoeddus, palmentydd neu lwybrau beicio.

'Ymateb heb ei ail’ i ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi diolch i drigolion am gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar uwchgynllun a fydd, ar ôl iddo gael ei gadarnhau, yn pennu pa fathau o ddatblygiadau a fydd yn gallu digwydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033.

Mae Covid-19 yn effeithio ar rai gwasanaethau bysiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog unrhyw un sy'n bwriadu teithio gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wirio ymlaen llaw gyda darparwyr rhag ofn bod pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar wasanaethau.

Cynnig pont ffordd Pencoed gwerth £17m ar y gweill

Bwriedir cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yr hydref hwn ar gynigion ar gyfer cynllun gwerth £17m a allai weld croesfan reilffordd Pencoed yn cau am byth a Phont Ffordd Penprysg newydd.

Chwilio A i Y