Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Tîm arlwyo Ysgol Gyfun Bryntirion yn ennill gwobr!

Cafodd y tîm arlwyo yn Ysgol Gyfun Bryntirion ei gydnabod am ei wasanaeth rhagorol drwy ennill gwobr ‘Tîm Arlwyo’r Flwyddyn’ yng ngwobrau’r Gymdeithas Arweiniol ar gyfer Arlwyo mewn Addysg (LACA CYMRU), a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Vale fis diwethaf.

Cynilwyr campus o Ysgol Gynradd Corneli yn ennill gwobr gan Undeb Credyd

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Corneli wedi ennill ‘Gwobr Partneriaeth Ysgolion Uchel ei Bri'r Undeb Credyd’ am eu gwaith gydag Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr. Cipiodd y dysgwyr y wobr yng ngwobrau Undebau Credyd Cymru yng Nghyfnewidfa Lo Caerdydd fis diwethaf.

Cyflwyno prosiect arloesol i gefnogi plant a phobl ifanc

Roedd 18 Hydref yn nodi lansiad y prosiect ‘Meithrin Perthnasoedd gyda’n Gilydd’ (RBT) - menter sy’n gwerthuso sut y gall gwasanaethau sy’n defnyddio’r Model Gwella o Drawma (TRM) fod o fudd i blant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan drawma.

Chwilio A i Y