Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Menter plannu coed ar dir fferm i oresgyn newid hinsawdd

Drwy'r Prosiect Gwella Mannau Gwyrdd, mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr a Fferm Sger wedi cydweithio i blannu casgliad amrywiol o goed brodorol mewn ymgais i hyrwyddo bioamrywiaeth a mynd i'r afael â newid hinsawdd.

Chwilio A i Y