Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Sgamwyr yn dynwared y Maer fel rhan o'r twyll diweddaraf

Mae'r Cynghorydd Martyn Jones, Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn annog pobl i fod yn wyliadwrus o sgamwyr ar ôl i drigolyn roi gwybod iddo fod ei enw a'i swyddfa gyhoeddus yn cael eu defnyddio mewn modd twyllodrus.

Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn ennill gwobr bwysig

Hoffai Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr longyfarch Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Meurig Jones, am gael ei goroni fel 'Pennaeth y Flwyddyn' yn seremoni lewyrchus Gwobrau Addysg Proffesiynol Cymru.

Craffu ar gynigion gwastraff ac ailgylchu newydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn croesawu mewnbwn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ac mae wedi ymrwymo i drafod y cynigion gwastraff ac ailgylchu newydd yn agored wrth i'r broses fynd yn ei blaen.

Chwilio A i Y