Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2023  

Gwaith yn dechrau'n fuan ar doriadau tân Comin Lock

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn dechrau gweithio ar Gomin Lock ym Mhorthcawl yn fuan i ailddiffinio a lledu'r toriadau tân sydd eisoes yn bodoli.

Cyngor yn cymeradwyo cynlluniau i fynd i’r afael ag eiddo gwag

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau i'r awdurdod ymuno â Chynllun Eiddo Gwag Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, tra bod cynigion i gyflwyno premiwm y dreth gyngor ar eiddo gwag hirdymor wedi cael sêl bendith y cyngor llawn.

Cyngor yn archwilio pob opsiwn i wella traffig ym Mhencoed

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau yn ymrwymedig i archwilio pob opsiwn sydd ar gael o ran gwella traffig ym Mhencoed er gwaethaf bod cais diweddar y cyngor i Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU wedi cael ei wrthod.

Cadarnhau cyfleuster Metrolink newydd i Borthcawl

Bydd Porthcawl yn elwa o gyfleuster Metrolink newydd sbon wedi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gytuno i gynyddu'r arian a fydd yn sicrhau na fydd angen lleihau'r prosiect er mwyn ei gyflawni.

Hi Tide Inn ym Mhorthcawl yn cynnal ffair swyddi

Gwahoddir preswylwyr lleol sy’n chwilio am swydd newydd neu swydd wahanol i fynychu ffair swyddi a drefnwyd ar gyfer dydd Mawrth 7 Chwefror yn yr Hi Tide Inn, Porthcawl.

Chwilio A i Y