Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyngor yn lansio prosiect cyflogaeth newydd

Mae Quickstart Pen-y-bont ar Ogwr yn fenter newydd a fydd yn cael ei chynnig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel bod y rhai sy’n chwilio am waith yn cael lleoliadau gwaith gyda thâl, gyda chyflogwyr o bob rhan o’r fwrdeistref sirol yn darparu’r lleoliadau hynny.

Gwaith yn ail-ddechrau ym Mhentref Llesiant Sunnyside

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o glywed y bydd gwaith adeiladu yn ail-ddechrau er mwyn codi canolfan gofal iechyd newydd sbon a 59 o dai fforddiadwy dafliad carreg oddi wrth ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn nes ymlaen yn y mis hwn.

Chwilio A i Y