Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyllid ychwanegol ar gael i fusnesau

Mae cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru i reoli lledaeniad coronafeirws

PPE am ddim i helpu i gadw gyrwyr tacsis yn ddiogel

Mae offer PPE am ddim yn cael ei gynnig i bobl sy'n gyrru tacsis a cherbydau hurio preifat ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr i'w diogelu nhw rhag lledaeniad coronafeirws Covid-19

Chwilio A i Y