Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Menter 'Balch o'r Mislif' yn lansio yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Halo

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Gwasanaeth Cefnogi Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth gyda Halo, lansio stondin steil 'pic-a-mics' gyda detholiad o gynnyrch ecogyfeillgar ar gyfer mislif a chynnyrch hylendid eraill sydd ar gael ei bawb, yn ardal derbynfa Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Halo.

Cyllid ar gyfer gardd goedwig fwytadwy yn y Pîl

Wedi’i ariannu gan Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Bartneriaeth Natur Lleol Pen-y-bont ar Ogwr, mae disgwyl i Gyngor Cymunedol y Pîl dderbyn £50k i drawsnewid tir diffaith a oedd unwaith yn gyrtiau tennis yn ardd goedwig fwytadwy.

Chwilio A i Y