Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cychwyn cam nesaf y rhaglen frechu

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cychwyn ail gam y rhaglen frechu, ar ôl cyrraedd ei darged i frechu dros 100,000 o bobl yn y pedwar prif grŵp blaenoriaeth.

Arolwg yn dangos gwerth uchel mewn mannau gwyrdd

Gyda llai o gerbydau ar y ffyrdd, ysgolion ar gau a mwy o bobl yn beicio a cherdded i gael ymarfer corff dyddiol, mae'r cyfnod clo wedi darparu cyfle unigryw i drigolion ailddarganfod harddwch naturiol bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y