Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cwynion dros ddatblygiad tai yn gorfodi'r cyngor i weithredu

Mae swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, yn monitro datblygiad 57 cartref newydd ar safle hen ysgol yn y Drenewydd yn Notais, Porthcawl, ar ôl derbyn cwynion gan drigolion lleol.

Cynllun Datblygu Lleol yn symud at y cam nesaf

Mae uwchgynllun a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddewis pa ddatblygiadau fydd yn cael eu cynnal ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033 wedi symud gam yn nes.

Byddwch yn ddiogel wrth fwynhau'r arfordir yr haf hwn

Wrth i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhyfrydu yn nhywydd poeth cynnar yr haf a dolffiniaid wedi'u gweld yn y môr ym Mhorthcawl unwaith eto, mae ymwelwyr yn cael eu hannog i fwynhau arfordir trawiadol yr ardal mewn modd diogel.

Trefnu digwyddiad yr haf hwn?

Mae preswylwyr a threfnwyr sy’n bwriadu cynnal digwyddiadau cyhoeddus yr haf hwn yn cael eu hatgoffa o’r pecyn cymorth defnyddiol sydd ar gael gan y cyngor.

Chwilio A i Y