Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynghorau yn cadw golwg ar berfformiad ailgylchu a gwastraff.

Mae cynghorau wedi bod yn craffu ar wasanaeth ailgylchu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr heddiw, yn clywed sut mae trigolion lleol wedi helpu’r awdurdod lleol i fynd o’r 21ain safle i'r ail orau am ailgylchu yng Nghymru mewn blwyddyn yn unig.

Bydd canolfannau crefftau o fudd i gymunedau gwledig

Mae pum canolfan grefftau yn cael eu sefydlu ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o fenter newydd £61,000 gyda’r nod o gynhyrchu swyddi a chreu cyfleoedd lle y gall pobl gymdeithasu, rhannu eu sgiliau a gwella eu galluoedd.

Chwilio A i Y