Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dyddiad cau ffurflenni cais pleidleisio drwy'r post yn agosáu

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yng Nghymru a hoffech bleidleisio drwy'r post ar 6 Mai 2021 yn etholiad y Senedd a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, neu is-etholiad yr awdurdod lleol yn Nantymoel, rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais pleidlais drwy'r post i'ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol leol cyn 5pm dydd Mawrth 20 Ebrill.

Chwilio A i Y