Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal diwrnod agored

Ddydd Sadwrn 18 Chwefror bydd Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal diwrnod agored lle bydd y staff wrth law i dywys pobl o amgylch yr ystafell seremoni anhygoel ac i ateb cwestiynau ynglŷn â’r broses archebu neu unrhyw seremonïau sydd ar y gorwel.

Cabinet yn cymeradwyo Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae'r cyngor

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo'r Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae ar gyfer 2022-2024. Nod y cynllun yw cyflawni'r cyfleoedd chwarae gorau i blant a phobl ifanc mewn ystod eang o weithgareddau ar draws y fwrdeistref sirol.

Cytuno ar Gynllun Gostwng y Dreth Gyngor 2023-2024

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i fabwysiadu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar gyfer 2023-2024, sy'n cynnwys elfen ddewisol er mwyn sicrhau bod trigolion cymwys yn cael cymaint o gymorth â phosibl.

Chwilio A i Y