Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Pod ymwelwyr cartref gofal yn agor

Wrth i gartrefi gofal baratoi i ailddechrau ymweliadau cyn gynted â phosibl, mae un cyfleuster preswyl a redir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gallu croesawu teuluoedd diolch i bod ymweld dros dro

Canolfan brofi gymunedol yn agor yn Nhondu

Mae'r drydedd wythnos o waith profi cymunedol yn cychwyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae trigolion Sarn, Abercynffig, Goetre, Ynysawdre, Tondu, Bryncethin a Bryncoch yn cael eu hannog i fynychu canolfan brofi newydd sydd wedi ei hagor yng Nghlwb Criced Tondu

Cyngor yn cefnogi ymgyrch Awtistiaeth Cymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ymgyrch sy'n ceisio trawsnewid dealltwriaeth y cyhoedd am awtistiaeth, a mynd i'r afael â materion y mae nifer o bobl gydag awtistiaeth yn eu hwynebu

Chwilio A i Y