Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Y gweithwyr a fydd yn cynnal gwasanaethau’r cyngor dros y Nadolig

Tra bydd nifer ohonom yn mwynhau ychydig ddyddiau o wyliau dros gyfnod yr ŵyl, cofiwch am y bobl hynny a fydd ar ddyletswydd yn ystod 12 diwrnod y Nadolig, yn helpu i wneud y Nadolig yn arbennig i bobl sy’n byw ar eu pen eu hunain, yn gofalu am bobl fregus, yn cadw cymunedau’n lân ac yn daclus, ac yn sicrhau bod ein ffyrdd yn ddiogel i deithio arnynt.

Preswylwyr caredig yn rhoi anrhegion i Apêl Siôn Corn

Bydd cannoedd o bobl ifanc ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael anrheg Nadolig, gyda diolch i garedigrwydd preswylwyr, busnesau, disgyblion a phlwyfolion sydd wedi cyfrannu i Apêl Siôn Corn eleni

I’n cymunedau yn CTM

Yn gyntaf oll, hoffem ddiolch i chi am eich cymorth a’r aberthiadau rydych chi wedi eu gwneud yn ystod y flwyddyn heriol iawn hon. Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar fywyd pob un ohonom, ac mae canlyniadau trasig a dinistriol wedi bod i lawer o deuluoedd yn CTM.

Chwilio A i Y