Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Y cyngor yn cymeradwyo cynllun ehangu melin bapur gwerth £100 miliwn

Mae mwy na 70 o swyddi crefftus ar fin cael eu creu ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl i bwyllgor Rheoli Datblygiad y cyngor bleidleisio'n unfrydol o blaid cymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gwaith ehangu yn Bridgend Paper Mills sy'n werth £100 miliwn.

Arolwg busnesau twristiaeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gofynnir i fusnesau sy'n ymwneud â'r diwydiant twristiaeth ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan mewn arolwg er mwyn dangos sut yn union y mae pandemig y coronafeirws wedi cael effaith arnynt, a thrafod cynigion ar gyfer y dyfodol.

Y cyngor yn cynnig pecyn cymorth er mwyn cynorthwyo busnesau manwerthu i ailagor

Wrth i'r pandemig COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau manwerthu lleol sy'n ystyried ailagor i neilltuo lle, yn rhad ac am ddim, ar yr hyfforddiant ar-lein ar ymwybyddiaeth o COVID-19. Gall yr hyfforddiant hwn helpu i sicrhau bod y safle wedi'i baratoi yn dda ar gyfer croesawu cwsmeriaid yn ôl.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y