Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2023  

Cyllideb y cyngor 2023-24: Beth mae'n ei olygu i gyllid ac adnoddau

Mae cynigion cyllideb 2023-24 wedi’u cymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau y gall yr awdurdod lleol barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a chwrdd â rhai o’r heriau anoddaf y mae wedi’u hwynebu erioed.

Cyllideb y Cyngor 2023-24: Beth mae'n ei olygu i Gymunedau ac Adfywio

Mae cynigion cyllideb ar gyfer 2023-24 wedi cael eu cymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau y gall yr awdurdod lleol barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a bodloni rhai o'r heriau anoddaf mae wedi’u hwynebu erioed.

Chwilio A i Y