Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diogelwch ar Feysydd Chwaraeon

Noda Deddf Diogelwch ar Feysydd Chwaraeon 1975 a Deddf Diogelwch Tân a Diogelwch Lleoedd Chwaraeon 1987 fod unrhyw stadiwm chwaraeon sy’n darparu lle ar gyfer mwy na 10,000 o wylwyr yn cael eu hystyried yn ‘ddynodedig‘ ac mae unrhyw stand sy’n dal mwy na 500 yn cael ei ystyried yn ‘rheoledig’. Mae hyn yn golygu bod rhaid iddynt gydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch benodol.

Rydym yn dilyn yr argymhellion yng Nghanllaw’r Swyddfa Gartref i Ddiogelwch ar Feysydd Chwaraeon. 

Pan ystyrir bod maes chwaraeon yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau diogelwch, rydym yn cyflwyno tystysgrif diogelwch ac yn cynnal archwiliadau rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau i wneud hynny.

Cyswllt

Rheoli Adeiladu

Grŵp Datblygu
Ffôn: 01656 643408
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y