Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun dirprwyo

Mae gennym ni bwerau dirprwyedig i bennu'r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio a chyflwyniadau cynllunio cysylltiedig eraill. Mae’r Comisiwn Archwilio wedi cynghori y dylid penderfynu ar 90 y cant o geisiadau cynllunio dan bwerau dirprwyedig. Rydym ni bellach yn penderfynu ar fwy na 90 y cant o geisiadau sy’n dod i law’n unol â’r trefniadau pwerau dirprwyedig.

Chwilio A i Y