Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Cynnydd yn nifer y galarwyr a ganiateir mewn angladdau

O ddydd Mawrth, 1 Medi, bydd nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu gwasanaethau angladd yn Amlosgfa Llangrallo a mynwentydd a ofalir amdanynt gan y cyngor yn y fwrdeistref sirol yn cynyddu o 20 i 30.

Cyfanswm o £680,000 o grantiau yn cael eu cyhoeddi i elusennau bach

Mae bron i 70 o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cyfanswm o £680,000 rhyngddynt gan grant cymorth gyda chyfraddau busnes i'w helpu nhw i ymateb i heriau ariannol Covid-19.

Ymweliadau dan do mewn cartrefi gofal yn ail gychwyn

Mae cartrefi gofal preswyl ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gwneud trefniadau i gefnogi ymweliadau dan do i deuluoedd, yn dilyn y canllaw diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Ysgolion yn paratoi i groesawu disgyblion yn ôl

Pan fydd ysgolion ledled Cyngor Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn agor eu drysau ym mis Medi ar gyfer dechrau'r tymor hydref newydd, gall disgyblion, athrawon a staff ddisgwyl gweld nifer o newidiadau a fydd yn eu helpu i aros yn ddiogel ac iach.

Chwilio A i Y