Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Ymestyn y cynllun parcio ceir am ddim yng nghanol y dref

Er mwyn cefnogi masnachwyr lleol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymestyn y cynllun parcio am ddim yng nghanol y dref mewn meysydd parcio a gynhelir gan y cyngor hyd at ddiwedd mis Awst.

Cadwch yn ddiogel ar lan y môr

Gyda rhagolygon tywydd cynnes ar gyfer diwedd yr wythnos, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa pobl i gadw'n ddiogel wrth fwynhau'r arfordir.

Y cyngor yn chwilio am brentisiaid newydd

Rydym yn chwilio am bedwar ar ddeg o brentisiaid newydd i ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhoi hwb i'w gyrfaoedd.

Chwilio A i Y