Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Atgoffa pobl i gadw pellter cymdeithasol cyn penwythnos Gŵyl y Banc

Mae'n addo tywydd braf dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Mai, ac ar ddechrau'r wythnos nesaf, felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa pobl i gofio cadw pellter cymdeithasol wrth iddynt ymlwybro tuag at draethau a mannau hardd.

Newidiadau i drefniadau profi symudol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau'r trefniadau diweddaraf ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y