Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Y Cyngor yn egluro'i sefyllfa ariannol yn ystod y pandemig

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ran y gost ddisgwyliedig o £9 miliwn ar gyfer cwrdd â heriau pandemig COVID-19, mae'r awdurdod wedi ymateb i ymholiadau ychwanegol ynglŷn â'i gyllid.

Arwyr Di-glod: Ein holl wirfoddolwyr

Maent wedi bod yn achubiaeth i nifer o breswylwyr ers dechrau pandemig y coronafeirws - gan siopa ar eu cyfer, casglu eu presgripsiynau, dosbarthu nwyddau a chysylltu’n rheolaidd â’r rheini sy'n unig neu'n orbryderus wrth warchod neu hunanynysu er mwyn cael sgwrs gyda nhw.

Chwilio A i Y