Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Dechrau ymgynghori ynglŷn â chaeau chwaraeon a phafiliynau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio un o’i ymgynghoriadau mwyaf erioed, gan wahodd safbwyntiau a fydd yn helpu i lunio dyfodol caeau chwaraeon, pafiliynau, torri gwair a meysydd chwarae.

Prosiectau cymunedol i elwa ar fwy na £85k

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhoi £20,000 tuag at gostau gosod trac athletau newydd yng Nghaeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr.

Preswylwyr Gofal Ychwanegol yn ymgartrefu’n dda

Mae preswylwyr ‘Tŷ Ynysawdre’, lleoliad cynllun ‘Gofal Ychwanegol’ diweddaraf Pen-y-bont ar Ogwr, wedi dathlu eu cartrefi newydd drwy gynnal te pnawn arbennig.

Addysg a gorfodaeth er mwyn mynd i’r afael â sbwriel

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dyblu ei ymdrechion i leihau nifer y taflwyr sbwriel, y tipwyr anghyfreithlon a’r perchnogion cŵn anghyfrifol sy’n difetha'r amgylchedd lleol.

Casgliadau ailgylchu a gwastraff y Pasg

Sylwer y bydd y casgliadau ailgylchu a gwastraff yn digwydd fel arfer ar ddydd Gwener y Groglith ond ni fydd unrhyw gasgliadau ddydd Llun 22 Ebrill felly bydd popeth yn cael ei gasglu ddiwrnod yn hwyrach nag arfer am weddill yr wythnos honno tan ddydd Sadwrn 27 Ebrill.

Chwilio A i Y