Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Y cyngor yn apelio i fusnesau am gyfarpar diogelu personol

Mae apeliadau'n cael eu gwneud i gwmnïau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am gyfarpar diogelu personol diangen i helpu staff gofal cymdeithasol a staff ysgolion sy'n darparu gofal plant brys tra bydd y coronafeirws yn parhau.

Galw brys am ofalwyr i helpu pobl mewn angen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn galw ar bobl i ymuno â'r proffesiwn gofalu a helpu i gefnogi pobl mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.

Newidiadau i'r gwasanaeth banc bwyd

Mae banc bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn newid y ffordd y maent yn rhedeg eu gwasanaeth yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i arafu lledaeniad y coronafeirws.

Swyddfeydd dinesig yn cau i'r cyhoedd

Bydd swyddfeydd dinesig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cau i'r cyhoedd o yfory ymlaen yn sgil y pryder parhaus ynglŷn â lledaenu'r coronafeirws.

Chwilio A i Y