Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Y Cyngor yn annog mabwysiadwyr a gofalwyr maeth LHDT+

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT+ trwy annog aelodau o'r gymuned leol sy'n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywedd ac â mynegiannau rhywedd eraill (LHDT+) i ystyried mabwysiadu neu faethu plant yn y fwrdeistref sirol.

Gwaith glanhau yn parhau ar ôl Storm Dennis

Mae timau priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (ddydd Llun, 17 Chwefror) yn bwrw ymlaen gyda'r gwaith o lanhau ar draws y sir ar ôl Storm Dennis.

Chwilio A i Y