Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

‘Strictly Cymru’ yn dod â’i disgleirdeb i Ben-y-bont!

Oes gennych chi’r symudiadau i fod yr Anton du Beke nesaf? Os felly, mae’n bryd i chi siglo a jeifio draw i ‘Strictly Cymru’ - cystadleuaeth dawnsio cynhwysol gyntaf Cymru - sy’n dod i Ben-y-bont ar Ogwr ym mis Ionawr 2020!

Trawsnewid a dathlu ein mannau gwyrdd

Mae mannau gwyrdd ar draws Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd i gael eu trawsnewid dros y pedair blynedd nesaf wrth i brosiect newydd o dan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ‘Dolenni Gwyrdd’, gael ei lansio gan elusen Plantlife.

Mae’n rhaid i glybiau weithio â’r cyngor i achub chwaraeon cymunedol

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno na all yr awdurdod fforddio rhoi cymhorthdal ar gyfer pafiliynau a meysydd chwaraeon a chaeau chwarae mwyach. Mae hyn ar ôl ‘degawd o ddioddef toriadau a chael ein gorfodi i osod cyllidebau caledi’.

Wasanaethau Cofio 2019

Bydd amrywiaeth o wasanaethau Cofio yn cael eu cynnal ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn.

Chwilio A i Y