Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2018  

Cymorth ar gael i helpu dioddefwyr cam-drin domestig

Wyddech chi fod dwy o fenywod yn cael eu lladd gan eu cyn-ŵr neu bartner bob wythnos yn y DU? Neu y bydd bron i hanner o holl fenywod y DU yn profi trais domestig, ymosodiadau rhywiol neu stelcian ar ryw adeg yn eu bywydau?

Adolygu Addysg ôl -16

Bydd ymgynghoriad mawr ar ddyfodol addysg ôl-16 yn dechrau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fis nesaf.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y