Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Lansio grantiau cyfnod atal byr cenedlaethol ar gyfer busnesau

Mae cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru yn cael ei lansio ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Mercher 28 Hydref i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau'r cyfnod atal byr.

Cadwch lygad am gynwysyddion storio coll

Gofynnir i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gadw llygad am gynwysyddion storio a allai ymddangos ar hyd yr arfordir lleol.

Prydau ysgol am ddim i ailgychwyn

Unwaith eto, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu parseli bwyd i blant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim dros y gwyliau hanner tymor.

Chwilio A i Y