Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Trosglwyddo asedau cymunedol yn 'fwy hanfodol nag erioed'

Mae uwch gynghorwyr ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog mwy o sefydliadau, grwpiau chwaraeon a chynghorau tref a chymuned i wirfoddoli i gymryd drosodd y gwaith o redeg cyfleusterau poblogaidd fel toiledau, pafiliynau, meysydd chwarae a phethau eraill.

Cyngor i ystyried newidiadau i drafnidiaeth ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ymgynghoriad ar deithio i ddysgwyr sy'n gofyn i bobl am eu barn ar newidiadau posibl i'r ddarpariaeth trafnidiaeth ysgol.

Cynnig gofal plant yn helpu rhieni i ddychwelyd i'r gwaith

Mae rhieni cymwys sy'n gweithio ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu cael hyd at 30 awr o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi ei gyllido i blant tair a phedair oed am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Ysgol Fusnes Am Ddim yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr!

Mae Ysgol Fusnes PopYp am ddim sy’n darparu gwybodaeth ac adnoddau i'r cyfranogwyr i ddechrau eu busnes eu hun heb gyllid nac arian yn dychwelyd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am wythnos yn ystod mis Hydref!

Chwilio A i Y