Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2018  

Pŵer chwaraeon yn helpu mwy o bobl ifanc i 'Ailgydio'

Mae pŵer chwaraeon yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes i helpu grŵp arall o bobl ifanc i wneud mwy o benderfyniadau bywyd cadarnhaol.

Osgowch godi ofn ar eich llygaid y Calan Gaeaf hwn

Yn dilyn adroddiadau am anafiadau difrifol i’r llygaid drwy ddefnyddio lensys cyffwrdd dim pŵer, caiff y cyhoedd eu rhybuddio am wisgo lensys cyffwrdd dim pŵer adeg Calan Gaeaf.

Mae Siôn Corn ar ei ffordd!

Mae'n prysur agosáu at y Nadolig, ac mae canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn paratoi i groesawu Siôn Corn a'i geirw gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau Nadoligaidd wedi'u cynllunio i gael i chi fynd i hwyliau'r Nadolig.

Gwobr Teithio Llesol i Ysgol Gynradd Croesty

Ysgol Gynradd Croesty yw'r ysgol ddiweddaraf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ennill Gwobr Teithio Llesol Efydd gan Sustrans Cymru o ganlyniad i’r ffordd y mae disgyblion a rhieni'n dewis dwy olwyn dros bedair i wneud y daith ddyddiol i’r ysgol.

Chwilio A i Y