Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Y Cyngor yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2022

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost eleni drwy annog trigolion i ymuno â’r Maer drwy oleuo cannwyll gofio gartref.

Cyngor i geisio barn ynghylch ymestyn gorchmynion mannau cyhoeddus

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu ymgynghori â thrigolion lleol ynghylch cynigion a allai ymestyn y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Porthcawl, Pencoed a Chaerau.

Chwilio A i Y