Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2018  

Dweud eich dweud ar ddyfodol y gwasanaethu bysiau lleol

Ar ôl rhybuddio na all y cymorthdaliadau i rai gwasanaethau bysiau lleol barhau oherwydd y toriadau i gyllid cyhoeddus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd trigolion lleol i rannu eu barn ar sut y gellid darparu gwasanaethau bysiau yn y dyfodol.

Cyngor yn trefnu digwyddiad Diwrnod Cofio’r Holocost

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd aelodau’r cyhoedd i ddigwyddiad am ddim i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost diwedd y mis hwn ac i gofio’r rhai a gollodd eu bywydau yn yr Holocost ac achosion eraill o hil-laddiad yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Chwilio A i Y