Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Presenoldeb ysgol ardderchog yw'r ateb i lwyddiant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa rhieni a gwarcheidwaid lleol am bwysigrwydd presenoldeb ysgol ardderchog yn dilyn cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf.

Adolygu Addysg ôl -16

Bydd ymgynghoriad mawr ar ddyfodol addysg ôl-16 yn dechrau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fis nesaf.

Gwobr Teithio Llesol i Ysgol Gynradd Croesty

Ysgol Gynradd Croesty yw'r ysgol ddiweddaraf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ennill Gwobr Teithio Llesol Efydd gan Sustrans Cymru o ganlyniad i’r ffordd y mae disgyblion a rhieni'n dewis dwy olwyn dros bedair i wneud y daith ddyddiol i’r ysgol.

Chwilio A i Y