Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Democratiaeth  

Dyddiad cau ffurflenni cais pleidleisio drwy'r post yn agosáu

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yng Nghymru a hoffech bleidleisio drwy'r post ar 6 Mai 2021 yn etholiad y Senedd a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, neu is-etholiad yr awdurdod lleol yn Nantymoel, rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais pleidlais drwy'r post i'ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol leol cyn 5pm dydd Mawrth 20 Ebrill.

Cyngor yn gwneud cynlluniau etholiadol ar gyfer y pandemig

Gyda disgwyliadau cynyddol y bydd etholiadau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ym mis Mai, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu bwrw ymlaen i sicrhau y bydd pobl yn gallu bwrw eu pleidleisiau yn ddiogel.

Cyngor yn mabwysiadu strategaeth ddigidol newydd

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i fabwysiadu strategaeth ddigidol newydd i ddatblygu'r ffordd y mae trigolion, busnesau ac ymwelwyr yn ymgysylltu â'r cyngor

Annog pobl ifanc i ddweud Gwneud Eich Marc

Mae pobl ifanc ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i wneud eu marc y mis hwn a dweud eu dweud ynglŷn â'r materion pwysicaf sy'n wynebu pobl ifanc yn lleol ac ar draws y DU.

Cyfarfodydd cyngor ar gael i'w gweddarlledu

Bydd trigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â llygad craff am faterion lleol yn gallu gwylio gweddarllediadau o sawl cyfarfod cyhoeddus a gaiff eu cynnal yn ystod yr haf hwn.

Chwilio A i Y