Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyllid gwerth £800,000 ar gyfer prosiect sy’n cefnogi plant a phobl ifanc

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo’r fenter ‘Meithrin Perthnasoedd gyda’n Gilydd’ (RBT) - prosiect sydd bennaf yn gwerthuso sut all gwasanaethau sy’n defnyddio’r Model Gwella o Drawma (TRM) fod o fudd i blant sydd wedi’u heffeithio gan drawma.

First Cymru yn cadarnhau newidiadau i lwybrau bysiau X1 ac X3

Ar ôl i First Cymru gyhoeddi’n ddiweddar y bydd yn cyflwyno newidiadau ar draws ystod o wasanaethau bysiau yn ne a gorllewin Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn hysbysu trigolion lleol y bydd hyn yn effeithio ar wasanaethau X1 ac X3.

Chwilio A i Y