Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwaith uwchraddio mannau chwarae plant wedi’i gwblhau yn barod ar gyfer gwyliau ysgol

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae tîm Mannau Gwyrdd y cyngor wedi bod yn gweithio gyda’r contractwyr arbenigol, Sutcliffe Play Ltd a Play and Leisure Ltd ar atgyweirio ac adnewyddu mwy nag 20 o fannau chwarae i blant ar draws y fwrdeistref sirol, gyda rhai meysydd chwarae eisoes ar agor a mwy ar fin agor yr wythnos nesaf.

Ysgol Gynradd Afon y Felin yn ennill gwobr aur am yr eildro am hybu’r Gymraeg

Gan ddathlu llwyddiant am yr eildro yn dilyn ailasesiad diweddar, mae Ysgol Gynradd Afon y Felin wedi dal gafael ar ei Gwobr Aur Cymraeg Campus, sef gwobr a chwenychir yn fawr ymhlith ysgolion sy’n gysylltiedig â’r Siarter Iaith Cymraeg Campus (menter i hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru mewn ysgolion).

10K Ogi Porthcawl hynod boblogaidd yn dychwelyd y Sul hwn

Bydd 10K Ogi Porthcawl yn dychwelyd y penwythnos hwn (dydd Sul 7 Gorffennaf) a hoffem atgoffa’r preswylwyr y bydd rhai mesurau diogelwch ar waith, yn cynnwys dargyfeirio bysiau a chau rhai ffyrdd dros dro.

Chwilio A i Y