Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Gorchymyn i dorf gŵyl ‘gadw’n ddiogel, aros gartref’

Gyda Gŵyl Elvis eleni wedi’i chanslo, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Heddlu De Cymru yn dweud wrth bobl am beidio â theithio i Borthcawl dros benwythnos 25-27 Medi, ac osgoi ymgynnull mewn niferoedd mawr yn y dref.

Dywedwch eich dweud yn arolwg cymunedol Cwm Ogwr

Mae arolwg newydd wedi'i lansio yng Nghwm Ogwr sy’n anelu at gasglu barn preswylwyr ar ba fath o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol sydd eu hangen yn yr ardal.

Y cabinet i drafod cam nesaf adfywio Porthcawl

Bydd cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod cynlluniau ar gyfer dechrau adfywio ardal glan môr Porthcawl.

Chwilio A i Y