Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Sut mae'r cyngor wedi cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi ei adroddiad Safonau’r Gymraeg blynyddol sy’n manylu ar ymdrechion yr awdurdod i gydymffurfio â’r cyfrifoldebau statudol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae cael yr ail frechlyn yn 'hollbwysig'

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa pobl am bwysigrwydd sicrhau eu bod yn cael y ddau frechlyn ac yn cael eu brechu'n llawn rhag y coronafeirws Covid-19.

Cabinet yn cymeradwyo polisi diogelu wedi'i ddiweddaru

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo polisi diogelu corfforaethol wedi’i ddiweddaru i helpu i sicrhau bod plant ac oedolion bregus yn cael eu diogelu rhag niwed.

Chwilio A i Y