Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Casgliadau ailgylchu a gwastraff ym Melin Wyllt

Mae cynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer adolygiad o'r trefniadau ailgylchu a gwastraff presennol ym Melin Wyllt a fydd yn ceisio ymgysylltu â phreswylwyr ac ystyried lleoliad mannau casglu o amgylch yr ystâd.

Cronfa cymorth busnes ychwanegol yn agored i geisiadau

Gall busnesau, mentrau cymdeithasol, elusennau a busnesau yn y gadwyn gyflenwi gysylltiedig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi profi effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19, nawr wneud cais am ragor o gyllid.

Helpu pobl ifanc i aros allan o drwbl

Mae prosiect ar y gweill ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr i dargedu ymddygiad gwrth-gymdeithasol ac annog plant a phobl ifanc i gadw'n glir o unrhyw drwbl.

Cynnig pont ffordd Pencoed gwerth £17m ar y gweill

Bwriedir cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yr hydref hwn ar gynigion ar gyfer cynllun gwerth £17m a allai weld croesfan reilffordd Pencoed yn cau am byth a Phont Ffordd Penprysg newydd.

Chwilio A i Y