Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Cymorth a chyngor ar drais domestig ar gael gan Calan DVS

Wrth i'r cyfyngiadau symud barhau i lacio ledled Cymru, mae Calan DVS wedi ailagor ei swyddfeydd ar Heol Derwen yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr i ddarparu apwyntiadau brys i bobl sy'n profi trais domestig.

Ni fydd cam-drin hiliol yn cael ei oddef

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartner gwastraff, Kier, wedi ailgadarnhau eu hymrwymiad ar y cyd i beidio â goddef digwyddiadau lle mae staff yn destun camdriniaeth hiliol, gwahaniaethu ac aflonyddu.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y