Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Gweddnewidiad i Lyfrgell Porthcawl

Mae Llyfrgell Porthcawl wedi cael ei hailagor yn swyddogol gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Ken Watts, yn dilyn adnewyddiad diweddar

Prif gynllun datblygu wedi'i osod ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus agored ar brif gynllun fydd yn cael ei ddefnyddio i ddewis y math o ddatblygiadau all ddigwydd yn yr ardal rhwng nawr a 2033, ar ôl ei gwblhau

Datgelu gweithredwr trenau ffordd Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod yr elusen a'r fenter gymdeithasol, Emmaus South Wales, wedi cael ei dewis fel gweithredwr atyniad trên ffordd newydd Porthcawl

Dim cynnydd yng nghost prydau ysgol ar gyfer 2021-22

Ni fydd cost prydau ysgol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynyddu ar gyfer y flwyddyn ysgol 2021-22 ar ôl i aelodau cabinet yr awdurdod lleol gytuno i rewi’r pris am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

Chwilio A i Y