Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Bwrdd dros dro i gynnig cymorth ychwanegol mewn ysgol leol

Mae ysgol leol a gafodd ei beirniadu gan Estyn bod angen ‘mesurau arbennig’ arni, yn gwneud cynnydd cyson ac yn parhau i dderbyn cymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chonsortiwm Canolbarth y De

SGGC yn dathlu pum mlynedd o gadw ein harfordir yn ddiogel

Mae’r mis hwn yn nodi pum mlynedd ers i'r Sefydliad Gwylwyr y Glannau Cenedlaethol (SGGC) ddechrau gweithredu ym Mhorthcawl ar ôl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyflwyno’r allweddi i Dŵr Golygfa’r Hen Beilot

Y Cyngor yn gwrthod honiadau am faes parcio ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwrthod honiadau na fydd maes parcio 60 man y cytunwyd arno’n cael ei ddarparu yn Ysgol Brynteg yn rhan o ddatblygiad hwb gwasanaethau cymdeithasol amlasiantaethol cyfagos

Cynllun gostyngiad ar rent i barhau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymestyn ei gynllun gostyngiad ar rent ymhellach ar gyfer masnachwyr marchnad a phreswylwyr unedau diwydiannol bach

Chwilio A i Y