Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Tair Baner Las yn hedfan eto

Mae Rest Bay, Bae Trecco a Marina Porthcawl i gyd wedi cadw eu Baneri Glas nodedig sy’n cydnabod y lefelau uchaf o lendid ac ansawdd dŵr.

Allech chi newid bywyd unigolyn ifanc am byth?

Heddiw yw diwrnod lansio Pythefnos Gofal Maeth 2019 (13 - 26 Mai), sef ymgyrch a gynhelir bob blwyddyn i dynnu sylw at yr angen am fwy o bobl i ddod ymlaen ac ystyried maethu.

Adborth ar gynlluniau Porthcawl ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd

Gwahoddir trigolion Porthcawl i fynychu sesiwn wybodaeth galw heibio ddydd Llun 13 Mai ynghylch cam nesaf y gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd y dref a fydd yn canolbwyntio ar y Promenâd Dwyreiniol, y Morglawdd Gorllewinol, y twyni creiriol a Thrwyn Rhych.

Lansio cynllun gofal plant wedi’i ariannu

Gall rhieni sy’n gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nawr fanteisio ar hyd at 30 awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi’i ariannu ar gyfer eu plant tair a phedair oed.

Gwaharddiad traeth blynyddol yr haf

Gyda’r haf ar ei ffordd, ni fydd cŵn yn cael mynd i Rest Bay, Traeth y Dref, Traeth Coney na Bae Trecco rhwng nawr a mis Medi, ond mae croeso iddynt drwy gydol y flwyddyn yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, Sgêr a Newton.

Newidiadau o ran ailgylchu a gwastraff dros Ŵyl y Banc

There won’t be any recycling and waste collections in Bridgend County Borough on Monday 6 May due to the May Day Bank Holiday, so collections will be one day later than usual for the rest of the week up until Saturday 11 May.

Chwilio A i Y