Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Tair Baner Las yn hedfan eto

Mae Rest Bay, Bae Trecco a Marina Porthcawl i gyd wedi cadw eu Baneri Glas nodedig sy’n cydnabod y lefelau uchaf o lendid ac ansawdd dŵr.

Allech chi newid bywyd unigolyn ifanc am byth?

Heddiw yw diwrnod lansio Pythefnos Gofal Maeth 2019 (13 - 26 Mai), sef ymgyrch a gynhelir bob blwyddyn i dynnu sylw at yr angen am fwy o bobl i ddod ymlaen ac ystyried maethu.

Adborth ar gynlluniau Porthcawl ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd

Gwahoddir trigolion Porthcawl i fynychu sesiwn wybodaeth galw heibio ddydd Llun 13 Mai ynghylch cam nesaf y gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd y dref a fydd yn canolbwyntio ar y Promenâd Dwyreiniol, y Morglawdd Gorllewinol, y twyni creiriol a Thrwyn Rhych.

Lansio cynllun gofal plant wedi’i ariannu

Gall rhieni sy’n gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nawr fanteisio ar hyd at 30 awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi’i ariannu ar gyfer eu plant tair a phedair oed.

Gwaharddiad traeth blynyddol yr haf

Gyda’r haf ar ei ffordd, ni fydd cŵn yn cael mynd i Rest Bay, Traeth y Dref, Traeth Coney na Bae Trecco rhwng nawr a mis Medi, ond mae croeso iddynt drwy gydol y flwyddyn yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, Sgêr a Newton.

Newidiadau o ran ailgylchu a gwastraff dros Ŵyl y Banc

There won’t be any recycling and waste collections in Bridgend County Borough on Monday 6 May due to the May Day Bank Holiday, so collections will be one day later than usual for the rest of the week up until Saturday 11 May.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y