Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Dyddiad cau ffurflenni cais pleidleisio drwy'r post yn agosáu

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yng Nghymru a hoffech bleidleisio drwy'r post ar 6 Mai 2021 yn etholiad y Senedd a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, neu is-etholiad yr awdurdod lleol yn Nantymoel, rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais pleidlais drwy'r post i'ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol leol cyn 5pm dydd Mawrth 20 Ebrill.

Gall unrhyw un bellach fynychu cyfleusterau profi cymunedol am ddim

Gall unrhyw un dros 11 oed, nad oes ganddynt symptomau Covid-19 ac nad ydynt yn hunanynysu, fanteisio ar gyfleusterau profi cymunedol am ddim yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ystod mis Ebrill, mae tair canolfan wahanol ar gael yn y fwrdeistref sirol.

Llacio cyfyngiadau Covid-19 yn gynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn cyflymu elfennau o'i rhaglen i lacio cyfyngiadau Covid-19 wrth i achosion o heintiau newydd barhau i ostwng ledled Cymru

Chwilio A i Y