Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Recriwtio Stiwardiaid Croesawu Ymwelwyr

A oes gennych chi amser, egni a brwdfrydedd? A ydych chi’n mwynhau bod tu allan, yn anadlu aer y môr ac yn siarad â phobl? Os felly, ac yr hoffech chi rannu eich brwdfrydedd dros yr ardal leol, gallech fod yn un o'r wynebau cyfeillgar sy’n croesawu ymwelwyr i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Dedfryd yn y carchar a gwaharddiad gydol oes i fasnachwr ceffylau

Mae masnachwr a bridiwr ceffylau wedi'i euogfarnu o achosi dioddefaint diangen i geffylau a defaid yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, sy'n cynrychioli cynghorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Chwilio A i Y