Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Agor dwy ysgol newydd yn swyddogol

Mae dwy ysgol gynradd newydd wedi cael eu hagor yn swyddogol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y pythefnos diwethaf.

Addurniadau Pasg ar Goed Bryngarw

Mae defnyddwyr gwasanaethau dydd Minerva wedi dathlu'r Pasg yn gynnar drwy addurno coeden ym Mharc Bryngarw â chrefftau deniadol sydd wedi cael eu gwneud â llaw.

Ysgol Fusnes PopUp - llwyddiant ysgubol arall!

Mae mwy na 80 o entrepreneuriaid lleol newydd wedi cael yr wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu busnes eu hunain ar ôl mynd ar gwrs wythnos o hyd gydag Ysgol Fusnes PopUp yr wythnos diwethaf.

Y Cyngor yn ystyried cynigion gan ddatblygwyr

Mae cofrestr o leoliadau ble gallai fod gwaith datblygu posibl yn y dyfodol wedi cael ei thrafod gan Bwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Clwb Brenhinol Porthcawl yn ennill Tystysgrif GEO

Clwb Brenhinol Porthcawl yw’r Clwb Golff cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr cynaladwyedd Tystysgrif GEO (Sefydliad Amgylcheddol Golff) ar ôl derbyn cymorth gwerthfawr gan brosiect ‘Twyni i Dwyni’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y