Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Annog trigolion i ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022

Mae pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i amddiffyn yr amgylchedd ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022, gan ddangos y gall gweithredoedd bach ar stepen ein drws wneud gwahaniaeth mawr.

Gardd gymunedol newydd Nant-y-moel wedi agor yn swyddogol

Mynychodd gynghorwyr a gwesteion arbennig agoriad swyddogol y Maer, y Cynghorydd John Spanswick, o ardd gymunedol newydd yn ddiweddar, wedi’i chreu ar gyn-safle Neuadd y Glowyr Canolfan y Berwyn yn Nant-y-moel.

Pafiliwn a chaeau chwarae Rest Bay yn cael eu trawsnewid i hwb cymunedol chwaraeon

Ymwelodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd y Cyngor, a'r Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau, â phafiliwn a chaeau chwarae Rest Bay sydd wedi eu hail ddatblygu ar ôl trosglwyddiad ased cymunedol (CAT) llwyddiannus, a alluogodd Rest Bay Sport (RBS) i ddatblygu hwb cymunedol cyfeillgar / chwaraeon.

Chwilio A i Y