Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cabinet yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am waith effeithlonrwydd ynni

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion i fynd i'r afael â materion a gododd o ganlyniad i amrywiaeth o raglenni effeithlonrwydd ynni domestig a hyrwyddwyd drwy ward Caerau yn 2012-13

Canolfan brofi gymunedol newydd yn agor ym Mhencoed

Mae'r ail wythnos o waith profi cymunedol yn cychwyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae trigolion Pencoed, Heol-Y-Cyw, Hendre a Felindre yn cael eu hannog i fynychu canolfan newydd sydd wedi ei sefydlu yng Nghlwb Cymdeithasol Pencoed

Sut all gofalwyr di-dâl dderbyn brechlyn Covid-19

Mae pobl sy'n ofalwyr di-dâl ar gyfer perthynas, ffrind neu gymydog ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gwblhau ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am frechlyn coronafeirws

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y