Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Canolfan brofi gymunedol yn agor yn Nhondu

Mae'r drydedd wythnos o waith profi cymunedol yn cychwyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae trigolion Sarn, Abercynffig, Goetre, Ynysawdre, Tondu, Bryncethin a Bryncoch yn cael eu hannog i fynychu canolfan brofi newydd sydd wedi ei hagor yng Nghlwb Criced Tondu

Parseli bwyd ysgol am ddim i ddisgyblion ysgolion uwchradd

Gan fod disgyblion ysgolion cynradd yn dychwelyd i’r ysgol, dim ond disgyblion ysgolion uwchradd bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n gymwys i gael prydau bwyd ysgol am ddim, fydd yn cael parsel bwyd ar gyfer yr wythnosau sy’n cychwyn dydd Llun 15 Mawrth a dydd Llun 22 Mawrth

Arolwg i helpu i lunio dyfodol cymorth i fusnesau

Gwahoddir busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan mewn arolwg i asesu effaith pandemig Covid-19 a Phrydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar yr economi leol

Cyngor yn cefnogi ymgyrch Awtistiaeth Cymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ymgyrch sy'n ceisio trawsnewid dealltwriaeth y cyhoedd am awtistiaeth, a mynd i'r afael â materion y mae nifer o bobl gydag awtistiaeth yn eu hwynebu

Chwilio A i Y