Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Pod ymwelwyr cartref gofal yn agor

Wrth i gartrefi gofal baratoi i ailddechrau ymweliadau cyn gynted â phosibl, mae un cyfleuster preswyl a redir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gallu croesawu teuluoedd diolch i bod ymweld dros dro

Mae diwrnod y cyfrifiad bron yma

Gyda 21 Mawrth dim ond ychydig ddyddiau i ffwrdd, mae Cyfrifiad 2021 ar ei anterth yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gall busnesau ddangos eu bod yn 'barod i fynd'

Mae busnesau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i ddangos eu bod yn 'barod i fynd' pan fydd cyfyngiadau coronafeirws yn llacio a gallant groesawu cwsmeriaid yn ôl

Y Cyngor yn arwyddo addewid gwrth-hiliaeth

Cyn Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail Hil ar 21 Mawrth, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi addo condemnio hiliaeth o bob math

Chwilio A i Y