Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Canolfan brofi gymunedol newydd yn agor yng Nghaerau

Wrth i brofi cymunedol symud i'w bedwaredd wythnos ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae preswylwyr Caerau a Nantyffyllon yn cael eu hannog i helpu i gadw eu teulu, ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr yn ddiogel drwy ymweld â chanolfan brofi leol newydd sbon

Deall effaith y pandemig ar gyflogwyr a staff

Mae Cymru Iach ar Waith yn awyddus i glywed gan ystod eang o gyflogwyr ledled Cymru i ddeall yn well yr effeithiau pandemig Covid-19 ar iechyd cyflogwyr a'u staff ar hyn o bryd ac yn y dyfodol

Mae gwasanaethau Fy Nghyfrif ar gyfer trigolion yn newid

Mae trigolion sy'n defnyddio gwasanaeth Fy Nghyfrif Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael mynediad i'w cyfrifon treth gyngor a budd-daliadau tai wedi cael gwybod na fyddant bellach yn gallu cael gafael ar eu manylion drwy'r platfform presennol o ddydd Sul 28 Mawrth 2021

Chwilio A i Y