Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Clybiau chwaraeon i elwa ar grantiau

Mae YMCA Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn uchafswm dyfarniad grant y Gist Gymunedol i'w helpu i hyfforddi mwy o wirfoddolwyr a chynnig mwy o weithgareddau i roi hwb i les meddyliol a chorfforol pobl ifanc.

Amlosgfa yn rhoi arian i elusen

Mae saith mil o bunnoedd, a godwyd drwy ailgylchu metelau a gasglwyd o amlosgiadau yn Amlosgfa Llangrallo, wedi'i roi tuag at elusen sy'n helpu teuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan farwolaeth baban.

Taliadau uwch ar gyfer ailgylchu gwastraff gardd

Bydd unrhyw arddwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n cofrestru ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff gardd eleni cyn dydd Llun 1 Ebrill yn cael gostyngiad ar y gwasanaeth tymhorol.

Y cyngor yn awyddus i annog mwy o ofalwyr LHDT

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT trwy annog aelodau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywedd (LHDT) o'r gymuned leol i ystyried mabwysiadu neu faethu plant yn y fwrdeistref sirol.

Chwilio A i Y