Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Cynghorwyr yn cytuno ar fodel ariannu ar gyfer ysgolion newydd

Bydd dwy o'r ysgolion cynradd newydd nesaf i gael eu hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hariannu drwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol, ffordd arloesol Llywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus.

Y Cyngor yn paratoi ar gyfer Brexit

Gan fod y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth, mae paratoadau ar y gweill yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl.

Sicrwydd i drigolion yn sgil newid ffiniau iechyd

Bydd y cyfrifoldeb am wasanaethau gofal iechyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn symud o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Cwm Taf o 1 Ebrill 2019, ac mae trigolion lleol yn cael eu hatgoffa na fydd y newid i'r ffin yn effeithio ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu i gleifion.

Gwaith celf o ddyn Lego'n teyrnged i ferch ysgol arbennig

Mae'r arlunydd stryd dirgel, y 'dyn Lego', wedi ymddangos eto yn ne Cymru, a'r tro hwn â theyrnged liwgar i gefnogi cenhadaeth merch ysgol o Ben-y-bont ar Ogwr i godi ymwybyddiaeth gadarnhaol o Syndrom Down.

Y cyngor yn nodi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhoi sylw arbennig i 26 o brentisiaid presennol a 21 o gyn-brentisiaid mewn digwyddiad unigryw i nodi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019.

Chwilio A i Y